Od 01 stycznia przedsiębiorcy mają nowy obowiązek. Zgłoszenie każdej umowy o dzieło do ZUS

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy trzeba wykazać na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Na jego złożenie mamy czas w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.