Miesięczny limit przychodu dla działalności nierejestrowanej w 2021 roku

W związku ustaloną wysokością minimalnego wynagrodzenia, która będzie wynosiła 2800 zł brutto. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną w 2021 roku będą mogły uzyskać przychód w kwocie nieprzekraczającej 1400 zł brutto.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ile-wyniesie-limit-przychodu-dla-dzialalnosci-nierejestrowanej-w-2021-roku?fbclid=IwAR25X1VTEPEBMrtdj7twT7xp2GTf0lOggxWUoXhrIAVah_f7eBoVXD7bwIs