Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej?

Były pracownik, który po przejściu na emeryturę ponownie zostaje zatrudniony w tej samej jednostce samorządowej w ramach stosunku pracy, jest uprawniony do wszystkich elementów wynagrodzenia, do których mają prawo jej inni pracownicy (w tym do nagrody jubileuszowej).

źródło: https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/premie-i-nagrody/2843027,Czy-ponownie-zatrudniony-pracownik-ma-prawo-do-nagrody-jubileuszowej.html?fbclid=IwAR1Jx4UDomts53N0yh7sXK2-n3yFh_yWdaaOAJBCx2_pu1X7VozqNF8BeJk