❗️Kolejne wsparcie dla przedsiębiorców❗️

Od 24 września przedsiębiorcy w trudnościach ekonomicznych, mogą składać wnioski o wsparcie, za pomocą instrumentów przygotowanych w ustawie dot. Polityki Nowej Szansy.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy? O wsparcie ubiegać będą się mogli przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Gdzie składać wnioski o wsparcie ?Nabór wniosków ma charakter ciągły. Wniosek można złożyć w Agencji Rozwoju Przemysłu lub w Ministerstwie Rozwoju lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową.Wzór wniosków oraz wykaz dokumentacji znajduje się na stronie:

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy?fbclid=IwAR2Ckt4YVA3-yWzWbzENfFaiDOLdWTduTHAD14GAJXWREdYBtAgX-lFQRNw

źródło: https://inforfk.pl/aktualnosci/7832175,Nabor-wnioskow-do-programu-ratowania-firm-w-trudnosciach-ekonomicznych.html?icwcv=15&fbclid=IwAR2ZkYJt1M7V1k6EOK6vaStF6ItCfOfoEQc6k_Xq0e68j3femvt2FpwEThs