❗️ ZMIANY W RYCZAŁCIE 2021 r. ❗️

Limit dla ryczałtu od przychodów wzrośnie z 250 000 euro do 2 000 000 euro.

Zwiększona liczba podatników, którzy będą mogli korzystać z opodatkowania ryczałtem

Obniżona wysokość niektórych stawek ryczałtu; stawka 20% ma zostać obniżona do 17%, a 17% do 15%

Wprowadzona stawka 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

Ujednolicona wysokość ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem

Umożliwione prowadzenie działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej, jeżeli działalność w tym samym zakresie prowadzi współmałżonek i również jest opodatkowany kartą podatkową; obecnie prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez małżonka – niezależnie od wybranej przez niego formy opodatkowania – każdorazowo wyłącza możliwość korzystania z opodatkowania kartą podatkową.

źródło: https://zgody.infor.pl/?backTo=https%3A%2F%2Finforfk.pl%2Faktualnosci%2F7830414%2CW-2021-r-wzrosnie-limit-dla-ryczaltu-od-przychodow-ewidencjonowanych.html%3Ffbclid%3DIwAR3MOBW1HYAygR2Z_BQ1u1W2GllJj_92PMK6VeJbaH8KaKCH7o9L0kbbgfE