Przedsiębiorco!

Zapisywanie wydatków i ich liczenie

Pamiętaj o tym w grudniu, przy wyrównaniu odpisu na ZFŚS. Przygotuj się finansowo.

Od 1 sierpnia zwiększył się odpis na ZFŚS na jednego pracownika. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych finansowane są m.in. wypoczynek letni 🏝, karnety sportowe 🤸‍♀️ a także paczki świąteczne 🎁. Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 50 osób (w przeliczeniu na pełen etat) jest zobligowany do założenia takiego funduszu 💵. Firmy ze strefy budżetowej tworzą ZFŚS bez względu na liczbę zatrudnionych.

W 2019 r. odpis na jednego pracownika będzie wynosił:

1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,

1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Grupą, której nie zostanie podniesiona podstawa do naliczenia odpisu są nauczyciele i to dla nich odpis pozostanie niezmieniony.