‼️ZMIANY VAT OD 01 WRZEŚNIA‼️

Część II

Biała lista podatników.❓

Co do zasady ma to być jednolita baza podatników ułatwiająca przedsiębiorcą weryfikację kontrahentów. Ma zawierać w sobie wszystkie dotychczas istniejące rejestry.

Wśród danych (oprócz tych podstawowych jak nazwa i adres) mają tam być zawarte informacje odnośnie rachunków bankowych oraz daty zarejestrowania i wyrejestrowania podmiotu z VAT.

Jest to o tyle ważne, że płatności powyżej 15 000 zł, które nie zostały przelane na wskazany w białej liście rachunek bankowy, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Link do strony:

Wykaz podatników VAT