‼️ZMIANY VAT OD 01 WRZEŚNIA‼️

Część I

Jeden dzień a zmienia się całkiem sporo. 👩‍⚖️
Wchodząca w życie nowelizacja ustawy wyłącza prawo do zwolnienia z VAT część podatników.

Zwolnienie podmiotowe VAT:
Przedsiębiorcy, których sprzedaż w roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł nie mają obowiązku rejestrowania się jako podatnicy VAT.Oczywiście jeśli działalność rozpoczyna się w trakcie roku limit ten oblicza się proporcjonalnie.

Są jednak konkretne grupy przedsiębiorców, którym nie przysługuje zwolnienie podmiotowe i z racji specyfiki prowadzonej działalności muszą od razu zarejestrować się jako podatnik. Ta grupa od 1 września została powiększona.

BRAK ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO:
Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży
📍 Wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
📍 Towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
📍 Terenów budowlanych
📍 Budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b
📍 Nowych środków transportu
📍 Usług prawniczych
📍 Usług w zakresie doradztwa
📍 Usług jubilerskich
DODATKOWO🔏
📍 Firmy handlujące w internecie preparatami kosmetycznymi, komputerami i ich częściami,urządzeniami elektrycznymi (RTV AGD), oraz innymi maszynami.
📍 Firmy sprzedające części do samochodów i motocykli
📍 Firmy świadczące usługi ściągania długów, w tym factoring