Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

ZUS musi zawiesić świadczenie, gdy przychód (np. z umowy o pracę) przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta wynosi 6531,90 zł.

Zakład musi natomiast zmniejszyć wcześniejszą emeryturę lub rentę, gdy uzyska się przychód większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Maksymalnie może zmniejszyć świadczenie o:

620,37 zł, jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

465,31 zł, jeśli pobierasz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

527,35 zł, jeśli pobierasz rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.