Ustawą z 31 marca 2020 r

W związku z ustawą z 31 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje podniesiony limit zwolnienia z podatku dla świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na lata 2020 i 2021.

Aktualny limit bez podatku wynosi 2000,00 zł

Z funduszu socjalnego finansowane są m.in (zależne od pracodawcy i regulaminu).

  • Wczasy pod gruszą
  • Dofinansowanie do wypoczynku letniego
  • świadczenie Wielkanocne
  • świadczenie Bożonarodzeniowe
  • zapomogi – wyjścia do kina czy teatru
  • imprezy integracyjne