TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Zwolnienie z opłacania ZUS na 3 miesiące Ustawa antykryzysowa zakłada m.in. możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (za marzec, kwiecień, maj). Możliwość tą mają mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników, a także osoby samozatrudnione, których przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekraczał 300 proc. przeciętego wynagrodzenia – a więc 15 681 zł. Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przedsiębiorcy zobowiązani będą do złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej na: https://tiny.pl/7hmnf